Τεχνολογίες

Η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για Εμπορικές Εφαρμογές, Λογισμικό κατά παραγγελία ( Custom Software ), Ανάπτυξη & Υποστήριξη Ιστοσελίδων, Ιστότοπων (Portals), Κοινωνική Δικτύωση, Φορητές Εφαρμογές για Tablets, Smart Phones.

Μετά από ανάλυση των αναγκών του πελάτη, προτείνουμε την βέλτιστη λύση με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και το bugdet

H πολυετή πείρα μας, μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον τομέα της πληροφορικής χωρίς να επιμένουμε σε συγκεκριμένες ‘πολυφορεμένες’ λύσεις.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τις Τεχνολογίες χρησιμοποιήσαμε στα τελευταία έργα που υλοποιήσαμε

 • .NET MVC4/5
 • PHP, Laravel, Yii, AngularJs, Breeze, Knockout, JQuery Mobile, HAML
 • Twitter Bootstrap, Foundation, Sass, Less
 • Nodejs, Express, JADE, EJS
 • SQL Server, Oracle, CouchDB, Mysql, Reddit, RavenDB, MongoDB
 • WordPress, Drupal, Custom CMS
 • C/C++/C#/F#/ Java, Objective C, Cocoa, JScript, HTML5

Υπηρεσίες

Διαχείριση Ιστοτόπου

Περιλαμβάνει: καθημερινό backup, 24ωρη εγγύηση ορθής λειτουργίας, ενημέρωση του κώδικα, τεχνική υποστήριξη.
Καθημερινές ανανεώσεις περιεχομένου σε Ιστότοπο, Κοινωνικά Δίκτυα,

 • Minervapharm

  http://www.minervapharm.gr/

 • http://www.olvosscience.gr/

 • http://www.galenica.gr/