ΚΤΗΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η συνεισφορά του βιοκλιματικού σχεδιασμού στην ενεργειακή συμπεριφορά, η Θερμομόνωση του κελύφους στα κτήρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, ανάλυση της επίδρασης της θέσης της θερμομόνωσης στην ενεργειακή συμπεριφορά των κτηρίων, Θερμική και περιβαλλοντική συμπεριφορά του φυτεμένου δώματος.

ΚΕΝΑΚ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οικονομικά της κεντρικής θερμάνσεως, τιμές Ενέργειας.
Ενεργειακή απόδοση κτηρίων – Επισημάνσεις για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου.
Διευκρινίσεις χρήσης λογισμικού ΤΕΕ – ΚΕΝΑΚ σε ενεργειακές επιθεωρήσεις.
Κατασκευαστικές λύσεις για την θερμομονωτική επάρκεια σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ