Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Οικονομικά της κεντρικής θερμάνσεως, τιμές Ενέργειας.

Ηλιοθερμικά Συστήματα για παραγωγή ζεστού νερού Θερμάνσεως και ζεστού νερού Χρήσεως.

Τεχνολογίες εξοικονομήσεως ενέργειας και καιρική αντιστάθμιση των ηλιοθερμικών συστημάτων.

Ετήσια απόδοση λεβήτων. Παραδείγματα ετήσιας απόδοσης, σύγκριση ενεργειακής κατάταξης και ετήσιου κόστους διαφόρων συστημάτων θέρμανσης.

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

O σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των εργαλείων που μπορούν να εφαρμόζονται από τους Τεχνικούς Ασφάλειας για να διαχειριστούν τα σύγχρονα δεδομένα και το σύνολο των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στους εργασιακούς χώρους στην Ελλάδα. Ο εργονομικός σχεδιασμός, η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, η πιστοποίηση της διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας της εργασίας, τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης και οι δειγματοληψίες και μετρήσεις πεδίου είναι από τα σημαντικότερα εφόδια του Τεχνικού Ασφαλείας έτσι ώστε να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις του ρόλου του. Στόχος της εκδήλωσης είναι η εισαγωγική παρουσίαση αυτών των τεχνικών στους συναδέλφους μηχανικούς από ειδικούς που διαθέτουν σχετική γνώση και εμπειρία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Κεντρική η τοπική Θέρμανση; Θερμιδικές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, τιμολόγια χαμηλής τάσεως της ΔΕΔΔΗΕ και τιμή κιλοβατώρας ως συνάρτηση της καταναλώσεως τετραμήνου. Τεχνολογίες αντλιών θερμότητας για θέρμανση – κλιματισμό με ή χωρίς ρυθμιστή στροφών. Γεωθερμικές αντλίες Θερμότητας. Θέρμανση δια ηλεκτρικών αντιστάσεων.

ΜΕΤΑ ΤΟΝ Κ.ΕN.Α.Κ. Ενεργειακές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις από τα κτίρια του 2020

Ολοκληρωμένο σύστημα δόμησης για νέες & υφιστάμενες κατασκευές, Κτήρια Ελάχιστης Ενεργειακής Κατανάλωσης με διογμωμένη πολυστερίνη eps, Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων μέσω της εφαρμογής θερμομονωτικών λύσεων στο περίβλημα, Υπέρυθρη θέρμανση, μια καινούργια τεχνολογία, όπου θα παρουσιαστούν στοιχεία των αποτελεσμάτων από το Α.Π.Θ, Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων με μεταλλικά αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πετάσματα του συστήματος DOMOTHERM, Κατασκευή Παθητικών Κτηρίων με θερμομονωτικά υλικά κατασκευασμένα από neopor and peripor της basf & ενεργειακή μελέτη αυτών από το passive house institute, Πράσινα Δώματα με Θερμομόνωση για Εξοικονόμηση Ενέργειας με χρήση Πολυουρεθάνης – Νέες Τεχνολογίες …