Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Οικονομικά της κεντρικής θερμάνσεως, τιμές Ενέργειας.

Ηλιοθερμικά Συστήματα για παραγωγή ζεστού νερού Θερμάνσεως και ζεστού νερού Χρήσεως.

Τεχνολογίες εξοικονομήσεως ενέργειας και καιρική αντιστάθμιση των ηλιοθερμικών συστημάτων.

Ετήσια απόδοση λεβήτων. Παραδείγματα ετήσιας απόδοσης, σύγκριση ενεργειακής κατάταξης και ετήσιου κόστους διαφόρων συστημάτων θέρμανσης.