ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Κεντρική η τοπική Θέρμανση; Θερμιδικές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, τιμολόγια χαμηλής τάσεως της ΔΕΔΔΗΕ και τιμή κιλοβατώρας ως συνάρτηση της καταναλώσεως τετραμήνου. Τεχνολογίες αντλιών θερμότητας για θέρμανση – κλιματισμό με ή χωρίς ρυθμιστή στροφών. Γεωθερμικές αντλίες Θερμότητας. Θέρμανση δια ηλεκτρικών αντιστάσεων.