ΜΕΤΑ ΤΟΝ Κ.ΕN.Α.Κ. Ενεργειακές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις από τα κτίρια του 2020

Ολοκληρωμένο σύστημα δόμησης για νέες & υφιστάμενες κατασκευές, Κτήρια Ελάχιστης Ενεργειακής Κατανάλωσης με διογμωμένη πολυστερίνη eps, Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων μέσω της εφαρμογής θερμομονωτικών λύσεων στο περίβλημα, Υπέρυθρη θέρμανση, μια καινούργια τεχνολογία, όπου θα παρουσιαστούν στοιχεία των αποτελεσμάτων από το Α.Π.Θ, Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων με μεταλλικά αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πετάσματα του συστήματος DOMOTHERM, Κατασκευή Παθητικών Κτηρίων με θερμομονωτικά υλικά κατασκευασμένα από neopor and peripor της basf & ενεργειακή μελέτη αυτών από το passive house institute, Πράσινα Δώματα με Θερμομόνωση για Εξοικονόμηση Ενέργειας με χρήση Πολυουρεθάνης – Νέες Τεχνολογίες …