ΚΤΗΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η συνεισφορά του βιοκλιματικού σχεδιασμού στην ενεργειακή συμπεριφορά, η Θερμομόνωση του κελύφους στα κτήρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, ανάλυση της επίδρασης της θέσης της θερμομόνωσης στην ενεργειακή συμπεριφορά των κτηρίων, Θερμική και περιβαλλοντική συμπεριφορά του φυτεμένου δώματος.