ΚΕΝΑΚ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οικονομικά της κεντρικής θερμάνσεως, τιμές Ενέργειας.
Ενεργειακή απόδοση κτηρίων – Επισημάνσεις για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου.
Διευκρινίσεις χρήσης λογισμικού ΤΕΕ – ΚΕΝΑΚ σε ενεργειακές επιθεωρήσεις.
Κατασκευαστικές λύσεις για την θερμομονωτική επάρκεια σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ