ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

O σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των εργαλείων που μπορούν να εφαρμόζονται από τους Τεχνικούς Ασφάλειας για να διαχειριστούν τα σύγχρονα δεδομένα και το σύνολο των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στους εργασιακούς χώρους στην Ελλάδα. Ο εργονομικός σχεδιασμός, η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, η πιστοποίηση της διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας της εργασίας, τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης και οι δειγματοληψίες και μετρήσεις πεδίου είναι από τα σημαντικότερα εφόδια του Τεχνικού Ασφαλείας έτσι ώστε να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις του ρόλου του. Στόχος της εκδήλωσης είναι η εισαγωγική παρουσίαση αυτών των τεχνικών στους συναδέλφους μηχανικούς από ειδικούς που διαθέτουν σχετική γνώση και εμπειρία.